Programy do archiwizacji danych

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje solidnego zabezpieczenia danych przed ich utratą, niebezpiecznym wirusem lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Stworzenie kopii bezpieczeństwa oraz zarchiwizowanie danych to jeden z pierwszych kroków do poprawnie działającej lokalnej pamięci masowej w firmie. Indata Solutions wykona wszelkie niezbędne czynności w celu zarchiwizowania informacji, które są zamieszczone na komputerach firmowych. Programy do archiwizacji danych zapiszą pliki i dadzą pewność, że żadne informacje nie zostaną utracone. Więcej informacji pod http://www.indata-solutions.pl/pamieci-masowe-i-archiwizacja-danych-veeam


Indata Solutions S.A.
ul. Wenecka 12
03-244  Warszawa
tel. +48 22 463 80 0